Mahmutović: FIA vrijedan partner poslovne zajednice i servis strukturama vlasti

Direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Esad Mahmutović danas je podsjetio da Finansijsko-informatička agencija kao primarni cilj ima postati vrijedan partner poslovnoj zajednici u izgradnji tzv. „business Intelligence" kapaciteta, te pouzdan servis strukturama vlasti u pripremi i provođenju makroekonomskih politika i strategija.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 06.12.2017 14:32
Finansijsko-informatička agencija obavlja širok krug poslova. U središtu se nalazi uspostavljanje i upravljanje registrom finansijskih izvještaja, ali pored toga FIA organizira obradu i kontrolu finansijskih izvještaja, vodi registar računa pravnih subjekata i pregled njihovih dugovanja, radi ocjenu poslovnog boniteta, te kreira izvještaje i statističke preglede. Potencijalni korisnici podataka iz registra, ali i analiza sačinjenih na osnovu njega su vlade i državna administracija,  javnost, analitičari i istraživači te poslovna zajednica - banke, investitori, poslovni partneri i konkurenti, kao i same kompanije – kazao je Mahmutović.

S obzirom na to da je praktično počela s radom u 2016. godini,  FIA je, kako je rečeno,  u kratkom periodu uspjela uspostaviti registar boniteta, a što je bila zakonska obaveza -  uvesti red na tržištu podataka, donijeti pravilnik o naknadama i korištenju podataka iz registra finansijskih izvještaja, ustanoviti jedinstveni registar računa i aktivno se uključiti u projekt jednošalterskog sistema te uspostaviti saradnju sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS (APIF) i drugim regionalnim partnerima.

Mahmutović je posebno  govorio o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u FBiH u koji je uvezano 19 banaka te njegovom značaju.

-   U realnom vremenu mi vršimo korekciju svih promjena na računima. Do sada sličan registar je postojao u Centralnoj banci, to je registar transakcijskih računa,  ali sada je razlika u tome što je ovo registar svih računa, ne samo transakcijskih, već  posebnih, deviznih i drugih. To omogućava Vladi da u potpunosti implementira Zakon o unutrašnjem platnom prometu.  Imamo 101.365 poslovnih subjekata  sa 202.848 bankovnih računa . Od toga još imamo neispravnih računa 2.674. Kada smo startali bilo ih je oko 100.000 i niko nije mogao da ih kontroliše, ni banke, ni šta je na tim računima. Ovim smo praktično natjerali banke da te svoje podatke upotpune i da budu transparentnije - kazao je direktor FIA-e.

On ističe  da cilj FIA-e nije da formalno ima registre već da iz tih registara sistemom logike i upoređivanja sa zakonskim obaveza da jednu realnu sliku.

-   Naprimjer, u ovom trenutku ima 24.985 blokiranih poslovnih subjekata, ali otprilike oko 23.000 tih subjekata su subjekti koji su blokirani godinama. Od januara 2016. do danas imamo 1.258 blokiranih poslovnih subjekata i ova razlika od 23.000 pokazuju da je riječ o firmama koje se ne pojavljuju 15 do 20 godina – rekao je Mahmutović.

Također je podsjetio da FIA vodi  registar finansijskih izvještaja udruženja, preduzeća, banaka, osiguravajućih društava i budžetskih korisnika i da je, analizom  utvrđeno da 8.000 subjekata ne predaje finansijske izvještaje. U toku je, kako je kazao,  akcija u kojoj će  svih 8.000 subjekata dobiti upozorenje da ispune svoje oabveze.

Na prezentaciji o aktivnostima  FIA-e danas u Sarajevu, Mahmutović je također podsjetio da FIA ima jako dobru saradnju  APIF-om iz RS-a  i da se radi na zajedničkom registru firmi o kojima će se moći dobiti informacije bez obzira na to da li se iz Sarajeva iili Banje Luke one traže.

 FIA je, po njegovim riječima, pristupila i regionalnom registru, odnosno portalu gdje će sada biti informacije o poslovnim subjektima iz osam zemalja iz okruženja.

-  Poslovno odlučivanje i upravljanje biznisom, jednako kao i upravljanje državom,  nezamislivo  je bez pravovremenih, potpunih, tačnih i svrsishodnih informacija. Stoga FIA se priprema zauzeti centralnu ulogu u upravljanju bazama podataka poslovnog registra u skladu sa načelima i pozitivnom praksom standarda Evropske unije - rekao je Mahmutović.

Prioritetni projekti i aktivnosti koji će obilježiti rad Finansijsko-informatičke agencije u 2018. godini bit će usmjereni na sljedeće strateški ciljeve: uspostavljanje novih registara (obrta, javnih preduzeća, stečajeva, grantova i poticaja itd.), zaživljavanje novih projekata vezanih za poslovne aktivnosti Agencije, unapređenje informacionog sistema Agencije,  digitalizaciju arhive Agencije i njeno institucionalno jačanje.

(Fena)