Berton: Korupcija u BiH prožima sve sektore i povezana je s kriminalom

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce G. Berton ocijenio je danas tokom predstavljanja Priručnika OSCE-a o borbi protiv korupcije da korupcija slabi privrede, podriva demokratiju i vladavinu prava i nagriza povjerenje javnosti.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 06.12.2017 13:49
Naglasio je da u Bosni i Hercegovini, korupcija prožima sve sektore te da je povezana s organiziranim kriminalom i najtežim oblicima kriminala.

Berton smatra da su, rasipajući javne resurse, odvraćajući strane investicije i uzrokujući stanje široko rasprostranjene apatije i nepovjerenja, destruktivni efekti korupcije itekako stvarni.

- Kao oni koji su najteže pogođeni ovim problemom, građani ove države su stalno iznova iskazivali svoju zabrinutost zbog korupcije, ukazujući da je to jedan od najvećih prioriteta kojima se trebaju baviti domaće vlasti, kao i međunarodna zajednica - kazao je.

Smatra da, iako su preduzeti neki početni pozitivni koraci, ljudi u Bosni i Hercegovini i dalje čekaju na konkretan i opipljiv napredak u borbi protiv korupcije.

- Predstavljajući međunarodne standarde, dajući smjernice i dijeleći iskustva i najbolje primjere iz prakse, Priručnik OSCE-a o borbi protiv korupcije će biti vrijedan resurs za kreatore politika djelovanja i stručno osoblje u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini - ocijenio je.

Borba protiv korupcije na lokalnom nivou, kazao je Berton, ostaje jedan od ključnih prioriteta Misije, jer tu građani dobijaju većinu usluga i najčešće dolaze u kontakt s izabranim predstavnicima.

- Čvrsto vjerujemo da je, uz snažnu političku volju i pravilan angažman građana u istrajavanju na pozitivnom djelovanju u ovoj oblasti, moguće izaći iz tog 'vrzinog kola' i omogućiti ovoj državi da konačno realizuje svoj ogromni potencijal - zaključio je Berton.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH Hasim Šabotić je siguran da će Priručnik koristiti svima koji se bave tim problemom.

Zahvalio je na bezrezervnoj podršci Misije OSCE-a, koji uz podršku drugih međunarodnih organizacija, za Agenciju predstavljaju ključni način da antikorupcioni sistem koji je dobio svoje konture, učine korisnim i efikasnim.     

Vršiteljica dužnosti glavnog tužioca BiH Gordana Tadić govorila je o vrlo dobroj saradnji Tužilaštva BiH i Misije OSCE-a u BiH na predmetima koji se tiču ratnih zločina te kazala da će na isti način pristupiti i borbi protiv korupcije.

- Priručnik će pomoći uposlenicima u tužilaštvima da imaju priliku da se informiraju o načinima borbe protiv korupcije - istakla je.

Tadić je naglasila da je pitanje korupcije veoma značajno, ali da je najprisutnije na lokalnim razinama, gdje građani ostvaraju prava.  

- Tužilaštvo BiH je jedna od institucija koja je prvenstveno u svojim redovima počela da rješava pitanje korupcije  - zaključila je Tadić.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić kazao je da su realizirali drugu Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije  te da su utvrdili da na različitim nivoima u BiH u velikoj mjeri postoji taj problem.

Međutim, dodao je, najčešće izostaje realizacija i provođenje vrlo dobro napravljenih strategija i akcionih planova.

- Nepostojanje vladavine prava i nefunkcioniranje sistema u punom kapacitetu je opredijelilo značajan broj ljudi da probleme rješavaju van sistema koristeći različite modele - zaključio je Krešić.

Priručnik je izradio Ured koordinatora OSCE-ovih ekonomskih i okolišnih aktivnosti u saradnji s Uredom za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u.

(Fena)