Opća bolnica 'Prim. dr. Abdulah Nakaš' prva bolnica u FBiH sa standardom ISOSI

Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu prva je zdravstvena ustanova u FBiH koja će početi s pilotiranjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Ovo su prvi standardi koji su namijenjeni uspostavljanju višeg nivoa kvaliteta pristupačnosti zdravstvenih institucija-bolnica i pružanja cjelovitih usluga u odnosu na pacijente koji su osobe s invaliditetom.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 06.12.2017 13:26
Inkluzivne standarde za osobe sa invaliditetom, ne slučajno, pilotiramo u Općoj bolnici jer je to zdravstvena ustanova koja se vrlo intenzivno i kvalitetno priprema za punu akreditaciju, ali i zahvaljujući viziji direktora ove ustanove prim.dr. Zlatka Kravića, kao jednog od onih zdravstvenih radnika koji ima neophodni senzibliltet za potrebe ovog dijela bosanskohercegovačke populacije – rekao je direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) Ahmed Nov.

Kako je istakao Novo, želja je da uspješno pilotiraju ISOSI i preporučuje ih za primjenu u cijeloj FBiH pa i šire tako što će ova bolnica postati ugledna zdravstvena ustanova i primjer drugima na koji način se efikasno provode obaveze koje je BiH preuzela 2009. godine činom ratifikacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom, te šta ustanova treba konkretno da napravi, navodi se u soapćenju AKAZ-a.

 - Cilj nam je da potaknemo druge zdravstvene ustanove da ispune zahtjeve iz standarda i kriterija koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite osobama sa invaliditetom i provedbu preporuka UN komiteta. Posebno značajno je i to što na ovaj način želimo i da potaknemo druge, da po uzoru na zdravstveni sektor započnu sa provođenjem preporuka - dodaje Novo.

Potcrtava kako stvaranjem novih standarda koji doprinose kvalitetnijem cjelovitom pristupu i pružanju usluga zdravstvenih institucija prema pacijentima koji su osobe s invaliditetom, AKAZ demonstrira liderstvo, stručnost i volju da se u profesionalni odnos zdravstvenih radnika i institucije integrišu i prava osoba s invaliditetom. 

(Fena)