Smailbegović: Novim zakonima opterećenje veće na nižim platama

Novi zakoni o doprinosima, porezu na dohodak i dobit, koji su u fazi javne rasprave, ne donose rasterećenje privrede, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 14.11.2017 10:41
Vlada u postavci kaže da će efekat biti neutralan. Međutim, tu neutralnost je teško, gotovo nemoguće postići. Zakoni se donose na bazi procjena, proračuna, to nisu egzaktni pokazatelji. Mi procjenjujemo da će se u cijeloj toj "neutralnosti" napraviti jedna rezerva i da će ukupni doprinosi čak biti i nešto veći, upozorio je Smailbegović. 

Pojasnio je da je namjera Vlade u slučaju izmjena Zakona o doprinosima smanjiti stopu doprinosa, a proširiti poreznu osnovicu na način da će oporezovati sve ono što nije bilo neoporezovano (topli obrok, regres, prevoz, itd) kako bi se u konačnici dobio neutralan fiskalni efekat za vanbudžetske fondove. 
- Međutim, kada uđemo u mikromatematiku dođemo do zaključka, i to je ono što je naša glavna zamjerka na ovaj zakon, da će se to negativno odraziti na nižim platama a koje su uglavnom u realnom sektoru. Opterećenje će biti veće, dok će na više plate, preko prosjeka Federacije, preko 1.000 KM, biti manje. Da bi taj efekat neutralisala, Vlada je došla na ideju da "raspakuje" Zakon o dohotku pa da nultu stopu koja je do sada bila na 300 KM plus uzdržavani članovi porodice, a što je prosjek oko 450 KM, poveća te da time ublaži negativne efekte na niske plate na račun visokih plata, objasnio je Smailbegović. 

U Federaciji BiH i BiH je najveći problem nezaposlenost, dodao je Smailbegović, i ako se on želi riješiti moraju se smanjiti porezne stope doprinosa. 

Na pitanje kakav će uticaj imati predloženo oporezivanje dividendi, prihoda od kapitalne dobiti i kamata na štednju u bankama, Smailbegović je kazao da 
Vlada pokušava sve oporezovati gdje se to može. Čak se i prag za oporezovanje stipendija koje su bile neoporezovane do 600 KM sada spušta na 300 KM, a što poslodavci cijene da je nepotrebno. 
- Oporezivanje dividende će ponovo negativno uticati na investicije. S obzirom da u RS ne postoji takav porez, realna je opasnost da bi jedan dio poslodavaca mogao sjedište prebaciti u RS, osim ako RS u međuvremenu ne harmonizuje taj zakon sa Federacijom, istakao je Smailbegović. 

Dodao je da je veliki problem u BiH pravna nestabilnost, jer imamo česte izmjene poreznih zakona. 
- Svako ko investira, želi da ima stabilnu poreznu politiku kako bi mogao praviti planove na duži period. Imamo jako puno tih promjena što je izvor nestabilnosti, upozorio je Smailbegović. 

Na pitanje kako će se boriti ukoliko Vlada ne prihvati zahtjeve za rasterećenje privrede, Smailbegović je kazao da poslodavci nemaju neke pretjerane načine da se bore, ali da pokušavaju argumentima, kroz ESV i javne nastupe, da obrazlože Vladi negativne efekte tih zakona.

(indikator.ba)