Jusko: U gradnji autoputeva zaostajemo za komšijama

Posljednji investicijski ciklus koji je okončan na samitu u Trstu govori koliku pažnju BiH ima od strane EU, odnosno Evropske komisije, kaže Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija BiH.

  • Kategorija Intervju
  • Objavljeno 06.11.2017 11:39
Podsjetio je da su na tom samitu u julu BiH odobrena četiri projekta, čija je investicijska vrijednost oko 246,1 milion eura.


"Što se tiče rokova do kada će ove naše projekte podržavati Evropska komisija, odnosno šta će biti sa grant sredstvima i projektima ukoliko akcize ne budu usvojene u parlamentu BiH, ostaje da vidimo kako će se situacija razvijati u narednim danima", ističe Jusko u pisanom intervjuu.

Prihvaćena je dopuna Zakona o komunikacijama kojom se uvodi jedinstveni broj za hitne slučajeve. Očekujete li da će Parlamentarna skupština BiH prihvatiti ovaj prijedlog?

JUSKO: Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, u cilju uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije - 112 na cijeloj teritoriji BiH. Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o komunikacijama stvoreni su adekvatni zakonski preduvjeti koji omogućavaju uvođenje jedinstvenog broja za hitne situacije - 112 na cijeloj teritoriji BiH, koji predstavlja jedan od važnih elemenata efikasnog sistema zaštite i spasavanja.

BiH je na samitu u Trstu u julu dobila obećanje da će joj biti doznačena sredstva za četiri projekta. Međutim, šta će BiH izgubiti ukoliko se ostvari prijetnja evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana da će ova sredstva, umjesto BiH, biti usmjerena u projekte drugih zemalja u regionu?

JUSKO: Na Samitu lidera zapadnog Balkana u Trstu BiH su odobrena četiri kandidirana projekta: Ponirak - Vraca, odnosno Zenica - Tunel, čija je vrijednost 83,9 miliona eura, od čega je BiH dobila grant od 15,9 miliona eura. Zatim dionica tunel Zenica - Gračanica s ukupnom investicijskom vrijednošću od 66,9 miliona eura, a grant za BiH je 11,8 miliona eura, te dionica petlja Johovac - Rudanka, čija je vrijednost 80,7 miliona eura, a grant za BiH je odobren u iznosu od 15,3 miliona eura. Luka Brčko je četvrti projekt, vrijednosti 10,1 milion eura, za koji su BiH odobrena grant sredstva u iznosu od 3,1 miliona eura. Investicijska vrijednost ovih projekata iznosi oko 246,1 miliona eura, od čega je BiH dobila oko 46,1 miliona eura grant sredstava. Ovo je ranije uvjetovano potpisivanjem ugovora o osnivanju Prometne zajednice. Kad je ugovor potpisan, tada je postavljen uvjet usvajanja akciza na gorivo. BiH je kandidirala ove projekte, odnosno MKP BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama. Predloženi projekti nalaze se na Jedinstvenoj listi projekata (SPP), koje je 9. decembra 2015. godine na četvrtoj sjednici održanoj u Sarajevu usvojio Državni odbor za investicije (NIC). Svi predloženi projekti su na TEN-T osnovnoj mreži. Što se tiče rokova do kada će ove naše projekte podržavati Evropska komisija, odnosno šta će biti sa grant sredstvima i projektima ukoliko akcize ne budu usvojene u parlamentu BiH, ostaje da vidimo kako će se situacija razvijati u narednim danima. Hoće li sredstva biti usmjerena u projekte drugih država i kad - nije mi u ovom trenutku poznato. U svakom slučaju, upozorenje komesara Hana treba shvatiti ozbiljno, a ono što je bilo do Ministarstva komunikacija i prometa i što je naša nadležnost završeno je visokom ocjenom naša četiri projekta koja su dobila zeleno svjetlo Evropske komisije na samitu u Trstu.

Istekao je rok koji je BiH dao komesar Han kada je u pitanju set zakona u koji je uključeno i povećanje akciza na naftu i naftne derivate. Sredstva od akciza trebalo bi da idu na izgradnju autoputeva i puteva u BiH. Kako dalje?

JUSKO: Svima je poznato da pripremanje i usvajanje ovih zakona nije u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Parlamentarna skupština BiH donosi zakone u svoja oba doma. U ovom trenutku još ne znamo da li će postojeći prijedlozi zakona o akcizama dobiti podršku u parlamentu BiH i da li će uopće biti upućeni iz Vijeća ministara u parlament.

Hoće li BiH izgubiti mnogo s obzirom na to da smo u zaostatku kada je u pitanju izgradnja putne infrastrukture u odnosu na naše susjede Srbiju i Hrvatsku?

JUSKO: BiH je u ovom trenutku u vrlo velikom zaostatku u odnosu na svoje susjede, prvenstveno na Hrvatsku, koja ima više od 1.000 kilometara autocesta, ali svakako i na Srbiju, kao i na druge zemlje regiona, a da ne pomislimo da se usporedimo sa zemljama Evropske unije. No, činjenica je da posljednji investicijski ciklus koji je okončan na samitu u Trstu govori koliku pažnju BiH ima od strane EU, odnosno Evropske komisije.

Da li ste Vijeću ministara BiH iznijeli svoj prijedlog kada je u pitanju rješenje spora, odnosno isplata presude "'Strabag' - BiH"?

JUSKO: Na sjednici Vijeća ministara BiH 10. oktobra 2017. godine razmatrana je informacija o konačnoj odluci arbitra pojedinca Stalnog arbitražnog suda u Hagu po tužbi tužitelja "Strabag AG" Austrija protiv tuženog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donesenoj 24. jula ove godine. U skladu sa stavom Pravobranilaštva BiH, zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da, u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Pravobranilaštvom BiH, realizira konačnu odluku arbitra pojedinca, a u dijelu glavnog duga i kamata. Konačna odluka arbitra pojedinca od 24. jula 2017. godine, u dijelu koji se odnosi na troškove arbitražnog postupka, bit će realizirana nakon donošenja odluke arbitra pojedinca o troškovima po zahtjevu "Strabag AG", kojim je tražena ispravka odluke.

Druga faza digitalizacije

Kako napreduje projekat digitalizacije?

JUSKO: Tender za drugu fazu projekta digitalizacije je raspisan 16. marta ove godine, a ponude su otvorene 6. oktobra. U toku otvorenog međunarodnog poziva za dostavljanje ponuda, potencijalni ponuđači su uložili tri žalbe, a svaku je odbio nadležni Ured za razmatranje žalbi. Uložene žalbe su prouzrokovale prolongiranje roka za otvaranje ponuda u trajanju od pet mjeseci. Komisija za javnu nabavku - druga faza digitalizacije je okončala evaluaciju općeg dijela ponuda, a u toku je evaluacija tehničkog dijela ponuda. Komisija procjenjuje da će do polovine novembra okončati aktivnosti koje se odnose na ocjenu ponuda.

(biznis.ba)