Ajdinović:Poslodavci moraju dosljedno primjenjivati Zakon o fiskalnim sistemima

Od prvog do trećeg kvartala 2017. godine federalni inspektori su, pored redovnih, vršili i pojačane nadzore, te donijeli 1.539 rješenja o izricanju upravnih mjera koje se odnose na otklanjanje utvrđenih nedostataka. Od toga se 171 upravna mjera odnosi na privremenu zabranu rada kontrolisanih subjekata nadzora, u okviru čega je 55 mjera pečaćenja objekata.

  • Kategorija Intervju
  • Objavljeno 16.10.2017 09:41
Tim povodom u intervjuu direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović istakao je da su najčešće nepravilnosti koje su dovele do izricanja privremene zabrane rada propusti u nedosljednoj primjeni Zakona o fiskalnim sistemima FBiH (neposjedovanje fiskalnog uređaja, neizdavanje fiskalnog računa), Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o obrtu (rad bez odobrenja nadležnog organa), Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (nedostatak sanitarne knjižice).

- Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori prilikom kontrole 1.550 privrednih subjekata konstatovali su da ih devet uopšte ne posjeduju fiskalni uređaj, dok 251 nije izdavao fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge - naveo je Ajdinović. 
 
Navedene kontrole poštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, naglašava, bit će nastavljene do kraja godine, te građanima Federacije ukazuje na uzimanje fiskalnog računa za izvršene usluge i kupljeni proizvod.

- Dakle, svi subjekti nadzora u Federaciji BiH obavezni su da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire. U tom cilju provodimo pojačane inspekcijske kontrole, što je i opredjeljenje Vlade Federacije BiH u borbi protiv sive ekonomije. Ono što je pohvalno jeste da većina subjekata izražava spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju – rekao je Ajdinović.

Govoreći o pokazateljima nakon devetomjesečnih kontrola rada "nacrno“ to jest radno-pravnog statusa uposlenika, koje je provodila Federalna uprava u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcije poslove, kaže da je evidentirano 2.757 osoba bez obavezne prijave na PIO/MIO, u statusu tzv. rada "nacrno“.

Poštivanje zakonskih propisa, dodaje, bolje se odvija u oblasti vodnog saobraćaja, gdje je utvrđeno da se saobraćaj registrovanih plovnih vozila na moru odvija u zakonskim okvirima.

- Međutim, obavljanje djelatnosti unajmljivanja plovnih vozila, najčešće skutera, pokazalo se da nije u skladu sa zakonskim normama, jer se vozila izdaju osobama bez licence o upravljanju, pa i malodobnim osobama. Radi toga, poduzete su zakonske mjere, među kojima je izdato 10 prekršajnih naloga u iznosu od 2.500 KM – ističe Ajdinović.

Tokom kontrole saobraćaja tokom ljetne sezone na dijelu morske površine Jadranskog mora koje pripada BiH izvršeno je 35 inspekcijskih nadzora.

- Postoji itekakva potreba za još intenzivnijim inspekcijskim nadzorom vodenih površina pogotovo u ljetnim mjesecima, posebno iz sigurnosnih razloga prema malodobnim osobama i osobama koje nemaju pribavljena uvjerenja o osposobljenosti za korištenje plovnih vozila, te ćemo u tom pravcu u narednoj godini inicirati intenzivniju saradnju i asistenciju od nadležnih policijskih organa - kazao je Ajdinović.

Od prvog do trećeg kvartala 2017. izvršeno je ukupno 8.054 inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli, a na osnovu zatečenog stanja u kontrolisanim subjektima izdato je 4.067 prekršajnih naloga u iznosu od 5.269.174 KM.
 
Na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvršene su ukupno 94.382 inspekcijske kontrole uvezenih roba, na osnovu čega je naplaćeno 4.940.677,80 KM taksi i naknada. Na ime naknada za vode, ceste, zrak i ambalažni i elektro otpad evidentiran je iznos za naplatu od ukupno 988.254,57 KM.

- Navedeni iznosi sredstava uplaćuju se u namjenske fondove iz kojih se finansira rad nadležnih federalnih agencija, te unapređuju ukupne prilike u resornim oblastima očuvanja zaštite okoliša, poboljšanja čistoće zraka i voda, očuvanja šuma, te održavanja cestovne infrastrukture u Federaciji BiH -  izjavio je u intervjuu direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

(Fena)