RS je ekonomska periferija BiH, FBiH je daleko ispred jer ima privredu

Ekonomski ekspert Aleksa Milojević u razgovoru upozorava da je BiH prezadužena zemlja, a naročito RS, jer je dva puta više zaduženija u odnosu na FBiH.

  • Kategorija Intervju
  • Objavljeno 13.10.2017 11:23
To će biti veliki problem u budućnosti, jer onog momenta kada se naš devizni kurs oslobodi administrativne stege, taj dug će se kao voda razliti na ukupan prostor BiH. U praksi to znači da će građani FBiH vraćati dug RS, ističe Milojević. 


U Informaciji o fiskalnoj održivosti BiH, koju je na posljednjoj sjednici usvojio Savjet ministara BiH, navedeno je da je zaduženost RS u 2016. godini iznosila 57,5 posto BDP-a. Koliko je ovaj službeni podatak alarmantan, s obzirom na to da je javni dug približan EU limutu od 60 posto BDP-a?

MILOJEVIĆ: Prvenstveno želim reći da je kriterijum EU i MMF-a potpuno pogrešan. Sasvim su drugi kriterijumi mjerenja zaduženosti. Zaduženost od 60 posto nema nikakvog realnog osnova. Međutim, ovaj kriterijum je dobar za MMF, jer na taj način ova institucija može da proda više novca. 

BiH je prezadužena zemlja, a naročito RS, jer je dva puta više zaduženija u odnosu na FBiH. To će biti veliki problem u budućnosti kada se naša valuta oslobodi i kada ne bude ovako čvrst administrativni kurs. U tom momentu građani FBiH će morati platiti više od dvije milijarde KM za RS. To će biti veliki problem i veliko pitanje u našoj budućnosti. Međutim, danas niko na to ne obraća pažnju i ne misli o tome, jer je čvrst administrativni kurs i taj problem je prikriven, ali se jednom mora pokazati. 

Drugi pokazatelj prezaduženosti je činjenica da u RS prije 15 godina, kada je Milorad Dodik došao na vlast, prirast društvenog proizvoda bio je 300 miliona, a vraćali smo 100 miliona. Sada imamo prirast od 50 miliona, a dužni smo 850 miliona. A kaže se da nismo prezaduženi?! Zamislite da u džepu imate jednu marku, a da ste dužni 12 maraka. 

Onog momenta kada otplate duga prerastu prirast društvenog proizvoda, tada nastupa apsolutna zaduženost. Bilo bi logično da otplata duga iznosti barem polovinu prirasta društvenog proizvoda, a da druga polovina ostaje za razvoj. Međutim, kod nas su otplate duga daleko veće od prirasta društvenog proizvoda. To znači da je naša prezaduženost potpuna. 

Kriterijum EU i MMF-a je kolonijalni kriterijum kako bi se prodalo što više novca, a mi što više zadužili. To znači da svoju sudbinu potpuno predamo njima u ruke, a mislim da smo mi to završili. Ko zna šta nas sve čeka... BiH više nema ekonomskog života. Vjerovatno će uslijediti neke socijalne ili ko zna kakve tenzije. 

Sadašnje elite nemaju nikakvu ideju kako da naprave društveni proizvod, one samo razmišljaju o reprogramu dugova, a to je upravo cilj međunarodnih kreditora - da se zaduže generacije i da se dug ne može vratiti. Kada bi oni zaista htjeli da im se vrati dug, odavno bi prestali sa zaduživanjem, odnosno prestali bi da daju kredite, jer znaju da se ti krediti ne mogu vratiti. 

No, kako sam već rekao, cilj je da se krediti ne vrate, te da mi potpuno padnemo pod njihovu vlast i da ovaj prostor bude njihov. Mi već vidimo da će se ovaj prostor demografski isprazniti, jer je nemoguće živjeti u ovolikom siromaštvu i vraćati tolike dugove. Omladina će otići, a starije stanovništvo će velikim dijelom ubrzano umirati. Mislim da je ovo područje u tragičnoj budućnosti. Niko ne voli da sluša tužne prognoze, ali one su nadohvat ruke. Već se vidi kako je na ovim prostorima nastupila opšta i demografska erozija. 

Napomenuli ste da je RS dva puta zaduženija u odnosu na FBiH. Kako će se ta razlika u zaduženosti dva entiteta reflektovati na BiH? 

MILOJEVIĆ: Upravo sam se o tom pitanju obraćao guverneru Centralne banke BiH i Savjetu ministara BiH, kao dvjema odlučujućim institucijama koje bi morale da vode monetarnu politiku na nivou BiH. Mi imamo fiksan devizni kurs administrativno određen i taj administrativni kurs prikriva sve nevolje. Takođe, imamo precijenjenu valutu, a sve zemlje koje imaju precijenjenu valutu, ekonomski su propale. 

No, svako ko vodi računa o svojoj monetarnoj politici, u konkretnom slučaju Centralna banka BiH, morao bi da vodi računa o izravnanju u međusobnom zaduživanju. Od guvernera Centralne banke BiH tražio sam da upotrijebi svoje monetarne nadležnost i da zaustavi zaduživanje RS do nivoa izravnanja sa FBiH. To je elementarna stvar koja bi se morala uraditi. Na taj način bismo izbjegli budući scenario - onog momenta kada se naš devizni kurs oslobodi administrativne stege, taj dug će se kao voda razliti na ukupan prostor BiH. U praksi to znači da će građani FBiH vraćati dug RS.

Na takav scenario upozorio sam i guvernera i Tužilaštvo i Savjet ministara BiH. Svi oni kažu da to još nije nastupilo, no, upozoravam da će biti kasno kada nastupi. Stoga smatram da bi sa javne scene trebalo upozoriti da se uime buduće stabilnosti BiH zaustavi zaduživanje RS do izravnanja sa zaduživanjem FBiH.

Osim javnog duga, osvrnućemo se i na trezorske zapise. Naime, Vlada FBiH nedavno je zbog povećanog rasta direktnih poreza otkazana aukcija trezorskih zapisa. Skoro istovremeno, u RS imamo prodaju trezorskih zapisa u vrijednosti od 12,9 miliona KM. 

MILOJEVIĆ: To je dovoljan dokaz o alarmantnom ekonomskom stanju u RS. Ona je u potpunom ekonomskom kolapsu. Recimo, prošle godine izvoz u FBiH bio je 20 posto veći u odnosu na prethodnu godinu, a u RS bio je osam posto manji. To znači da je mnoštvo proizvoda iz RS otišlo u inostranstvo posredstvom preduzeća iz FBiH. 

Sve ovo ukazuje na nesposobnost vlasti u RS i potpuno ekonomsko uništenje. Nažalost, RS danas je ekonomska periferija BiH jer je prema svim ekonomskim pokazateljima FBiH daleko ispred nje. Činjenica da FBiH bilježi povećan rast direktnih poreza znači da ima privredu. RS nema direktnih poreza zato što nema privrede. 

Vlast u RS, ipak, tvrdi suptorno i govori o rastu ekonomskih pokazatelja. 

MILOJEVIĆ: Naš problem zapravo leži u nefunkcionisanju BiH, odnosno činjenici da nemamo autoritativnu vlast na nivou BiH. Savjet ministara kao neka vlada BiH morao bi pokazati autoritet da na neki način prisili na ekonomsko izravnanje. Nesuvisli nacionalizam i proizvodnja ekonomskog zla se naprosto moraju spriječiti. 

Savjet ministara BiH bi morao da ozbiljnije uzme u razmatranje ekonomiju ove države i da uzme na pretres Vladu RS i njene loše ekonomske rezlutate. Na toj osnovi je potrebno povesti diskusiju, a ne na pričama o nacionalizmu. 

(biznis.ba)