Švedska pomaže reformu poreznog sistema u BiH

"Reforma poreznog sistema u BiH" naziv je projekta koji će u naredne tri ipo godine provoditi Švedska porezna agencija u saradnji s poreznim organima na svim nivoima BiH.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 13.09.2017 14:46

Na konferenciji u Sarajevu kojom je  ozvaničen početak projekta istaknuto je da je glavni cilj  poboljšati kapacitet poreznih uprava i doprinijeti transformaciji za savremenije, pouzdanije i uslužnije porezne uprave u BiH u oblastima: promjena profesionalnog stava, pružanje usluga poreznim obveznicima, upravljanje rizicima za poštivanje poreznih propisa, te prethodno popunjavanje poreznih prijava.

Projekt finansira vlada Švedske putem Švedske razvojne agencije - Sida, a vremenski okvir projekta, kako je rečeno, jeste  septembar 2017. - decembar 2020., sa sveukupnom finansijskom podrškom od 5,4 miliona KM.

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg kazao je da  je ovaj novi projekt  Švedske porezne agencije i poreznih uprava u BiH od vitalnog značaja za održivi razvoj društva i vlada kako bi, između ostalog,  mogle davati doprinose za socijalnu skrb i druge transfere.

- Neki ljudi su iznenađeni kada čuju da je Švedska porezna agencija rangirana kao prva među vladinim agencijama u Švedskoj. Također ona pruža potporu i drugim agencijama u stranim zemljama – kazao je ambasador Hagelberg i podsjetio da postoji potreba i za modernizacijom poreznih uprava u BiH.

Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH,  uvjeren  je da će Porezna uprava FBiH  imati koristi od ovog projekta, odnosno razmjene iskustava i naglasio da ona među svojim prioritetima ima djelovanje  u pravcu smanjivanja sive ekonomije u FBiH, ali cijeni da ta borba treba obuhvatiti područje čitave BiH.

-Prije svega,  treba se baviti uzrocima sive ekonomije, a to su: loša kontrola granice, neadekvatno carinjenje robe, gotovina u platnom prometu, neadekvatni zakonski propisi, nejasnoća propisa, odnosno pravne regulative, učinkovitost i brzina sudova u izricanju sankcija kod poreznog prekršaja – rekao je Isović.

Također i Zora Vidović, direktorica Porezne uprave RS-a,  istaknula je da smatra da se u poreznim upravama prvo mora unaprijediti rad vezano za sivu ekonomiju.

- Govorimo  o oblastima gdje ima puno gotovog novca u opticaju i mislim da prije svega moramo razvijati svijest o tome kako kod radnika poreznih uprava tako i kod građana šta znači ako im neko ne izda fiskalni račun, šta znači to ako uopće ne dobiju račun. Kod građana treba razvijati svijest  i da  više koriste platne kartice, jer se to u svijetu pokazalo jako efikasnim. Tamo gdje se plaća s više kartica, a manje gotovim novcem,  tamo je i sistem uređeniji, manji je procent sive ekonomije – kazala je Vidović.

Kako je na konferenciji istaknuto, porezne uprave su se ranije obavezale na punu podršku projektu i to je od temeljnog značaja za njegov uspjeh.  

(Fena)