NATO terenska vježba prilika za BiH da pokaže svoje kapacitete

Međunarodna terenska vježba o ublažavanju posljedica katastrofa BiH 2017 (NATO EADRCC) bit će održana od 25. do 29. septembra na prostoru Tuzlanskog kantona.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 12.09.2017 10:09

Nosilac aktivnosti je Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa nadležnim domaćim institucijama i u partnerstvu sa NATO Evropskim centrom za koordinaciju djelovanja u katastrofama.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić cijenio je da je vježba velika prilika za BiH kako bi pokazala i dokazala svoje kapacitete i u smislu planiranja i organizovanja, a posebno za sticanje novih iskustava i edukacije osoblja za sprečavanje eventualnih katastrofa.

Izvršni direktor vježbe pri Ministarstvu Samir Huseinbašić vježbu smatra dobrom prilikom i za službe prvog odgovora - civilnu zaštitu, da provjere stanje kapacitiranosti BiH nakon poplava te kao prvi korak kako bi se pripravnost podigla na najviši novo.

Šef NATO-ove akcije za civilno planiranje u vanrednim situacijama Lorenz Meyer-Minnemann prvim ciljem vježbe smatra poboljšavanje i usavršavanje pojedinačnih i timskih vještina domaćih i međunarodnih aktera, a kao drugim poboljšanje sposobnosti domaćih, regionalnih i međunarodnih aktera da sarađuju u suočavanju s posljedicama katastrofa za što su potrebne procedure, obuka i sposobnost da se sarađuje.

- To nas vodi ka trećem cilju, to jeste onome zbog čega sve ovo radimo, da dokažemo našu sposobnost da spašavamo živote - poručio je Meyer-Minnemann.

U ovoj, dosada najvećoj NATO vježbi ovog tipa, učestvovat će više od 1.000 ljudi iz 40 zemalja.

(Fena)