Sarajevo: Novim info panoima poboljšana turistička ponuda Starog Grada

Info-panoima postavljenim u parku u ulici Isa-bega Ishakovića i u Mustaj-pašinom mejdanu, nastavljen je projekat „1001 Starogradski biser“. Namjera je turistima približiti bogatu kulturno-historijsku i gastronomsku ponudu, te kulturne sadržaje koje im nudi Sarajevo, prenosi Anadolu Agency (AA).

Novi info-pano u ulici Isa-bega Ishakovića nudi sadržaje o starogradskim hodočašćima: turbetu Sedam braće, mezaru Žutog hafiza, Trebeviću, Staroj pravoslavnoj crkvi i Crkvi svetog Ante Padovanskog.

Turisti će tom prilikom naučiti da je planina Trebević bila mjesto starog slavenskog kulta prinošenja žrtava, da je najrazvijenije islamsko mjesto hodočašća u Sarajevu bilo i ostalo turbe Sedam braće, kao i o narodnom običaju hodočašća Staroj crkvi radi posjete dječijeg groba, ne samo kod kod hrišćanki nego i žena svih drugih vjeroispovijesti, saopćeno je iz Općine stari Grad.

Na drugom panou, u Mustaj-pašinom mejdanu smještenom iza Vijećnice, je zbirni prikaz sadržaja svih ostalih panoa iz ovog projekta, kao i lokacije na kojima se nalaze.

 Projekat „1001 Starogradski biser“ počeo je prije sedam godina i dosad je postavljeno 12 info-panoa na najatraktivnijim lokacijama, a brojni su sadržaji koje oni predstavljaju. Pisani su na bosanskom, engleskom, njemačkom i turskom jeziku.

 Na Baščaršijskom trgu su tri info-panoa. Na onom iznad Sebilja hronološki je prikazan nastanak i sve promjene kroz koje je trg prolazio kroz godine, dok su ispred Čaršijske džamije dva panoa sa gastronomskom ponudom i prepoznatljivim baščaršijskim rukotvorinama. Na njima su specijaliteti kao što su kahva dibekuša, salep, paklama i slično i upućuju sve zainteresirane da ih potraže na Baščaršji.

Jedan info pano nalazi se u blizini Ekonomskog fakulteta i na njemu su prikazani najznačajniji spomenici kulture koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Manji panoi koji također prikazuju bogatu kulturu i tradiciju Starog Grada nalaze se iza Katedrale, u parku kod Muzeja Jevreja, kod Latinske ćuprije i kod Šeher-ćehajine ćuprije. Pano postavljen na Trgu fra Grge Martića, ispred Katedrale, prikazuje kulturne programe i sadržaje kao što su festival Baščaršijske noći, Sarajevska zima, Sarajevo Film Festival i tome slično. Iskopine pronađene na arheološkom lokalitetu At mejdan, kao i Bakr-babina džamija, prikazani su na info-panou koji se nalazi u haremu ove džamije.

 Projekat „1001 Starogradski biser“ je realizovala i finansirala Općina Stari Grad, a autor sadržaja svih info-panoa je diplomirani orijentalista Alija Ibrović.

Info panoi Općine Stari Grad su projektovani kao prepoznatljiv detalj koji ima za cilj da turiste uputi na najznačajnije kulturno-historijske sadržaje, gastronomsku ponudu, hodočašća, te kulturne sadržaje prepoznatljive za ovaj grad.

(AA)