Na današnji dan: Napadnut Pearl Harbor, rođena Jovanka Broz

Među historijskim događajima koji su se odigrali na današnji dan, posebno se izdvaja napad japanskih aviona 1941. godine na američku pomorsku bazu Pearl Harbor, na Havajima. Ovaj napad ubrzao je odluku Sjedinjenih Država da se uključi u Drugi svjetski rat

Kraljevina Srbija je 1914. godine na zasedanju u Nišu, u formi Vladine izjave koju je prihvatila Narodna skupština prihvatila je deklaraciju o ujedinjenju Južnih Slavena u zajedničku državu. Kasnije je ova Deklaracija poznata kao Niška deklaracija. Konkretni pregovori o ustrojstvu buduće države vođeni su direktno u dva navrata, na Krfu 1917. godine, što je rezultovalo Krfskom deklaracijom, i u Ženevi 1918. godine, što će dovesti do Ženevskog sporazuma.
Na današnji dan, letjelica Apollo 17 uspješno je lansirana iz Svemirskog centra John F. Kennedy 1972. godine.

Prije 87 godina, 1928. godine rođen je lingvist, filozof i politički aktivist Noam Chomsky.
Na današnji dan 1924. godine rođena je Jovanka Broz, supruga jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita.

(AA)