Održana sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH

Konferencija ministara obrazovanja u BiH, koju čine ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, entitetski i kantonalni ministri nadležni za ovu oblast, informisana je o novom ciklusu programiranja projekata Evropske unije koji se finansiraju iz sredstava predpristupne pomoći IPA II za period 2014 - 2020.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 14.10.2015 17:42
Predstavnici Direkcije za evropske integracije informisali su Konferenciju da je programiranje u okviru IPA II znatno izmijenjeno u odnosu na IPA I, a najvažnije promjene su prelazak sa projektnog na sektorski pristup, prelazak na dugoročno planiranje (2014-2020) i uslovljavanje alokacije projekata postojanjem odgovarajućih strateških dokumenata na nivou svake države koja koristi sredstva predpristupne pomoći. 

Konferencija ministara obrazovanja u BiH podržala je rezultate zajedničkog projekta Evropke unije i Vijeća Evrope "Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija", koji će, kada budu implementirani, značajno unaprijediti ukupnu situaciju u visokom obrazovanju u BiH. 

Pozvane su visokoškolske ustanove u BiH da prilikom izrade novih studijskih programa koriste Priručnik za izradu i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja u BiH, čime doprinose razvoju i provedbi kvalifikacijskog okvira u BiH, ali i osiguranju kvaliteta i lakšem priznavanju domaćih visokoškolskih kvalifikacija unutar tz. evropskog prostora visokog obrazovanja i šire. 

Ministri obrazovanja podržali su aktivnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH usmjerene na unaprjeđenje oblasti osiguranja kvaliteta u skladu s novim Evropskim standardima i smjernicama. 

Od Agencije je zatraženo da analiziraju usklađenost propisa u BiH sa Evropskim standardima i smjernicama i nadležnim obrazovnim vlastima predlože rješenja za otklanjanje neusklađenosti. 

Konferencija ministara obrazovanja u BiH primila je k znanju i podržava aktivnosti Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH na izradi zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja. 

Podržane su i aktivnosti Agencije na pripremi za sudjelovanje BiH u međunarodnom testiranju obrazovnih postignuća PISA 2018. godine, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH. 

(Fena)