Završena SHL konferencija "100 mladih 100 ideja"

Prezentovanjem rezultata u Sarajevu je završena dvodnevna konferencija u organizaciji Fondacije Schüler Helfen Leben (SHL) pod nazivom "100 mladih 100 ideja".

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 02.12.2015 14:41
Neadekvatno informiranje mladih, loša mobilnost, niska svijest o neformalnoj edukaciji, odsustvo omladinskog aktivizma i nizak stepena učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou ključni su problemi koje je nakon dvodnevnog rada u radnim grupama definiralo više od 100 predstavnika omladinskih projekata, u okviru godišnje konferencije u organizaciji Fondacije.

Mladi su kroz intenzivan rad ponudili ideje za projekte kojima bi bili prevaziđeni identificirani problemi.

Rukovoditeljica SHL-a Sarajevo Aida Bećirović proglasila je najboljim projekt "Krajiško ljeto" iz Cazina koji će biti finansiran i naredne godine iz Fonda za omladinski angažman.

Bećirović je ohrabrila mlade da zadrže entuzijazam i nastave vrijedno raditi na ostvarenju svojih ideja.

Kroz zajednički rad mladi su predložili projekte kojima bi bila prevaziđena neadekvatna informiranost o potencijalnim edukacijama, te nepovezanost škola sa organizacijama koje mogu pružiti korisne informacije mladima.

Jedan od značajnih segmenata konferencije bila je prezentacija šest kandidata za prvog SHL ambasadora aktivizma, a Nedžad Kamenica iz Goražda je ponio laskavu titulu najboljeg, te će u narednoj godini sa svojim kolegama raditi na projektima koji će nastojati poboljšati angažman mladih u BiH.