Dom naroda Parlamenta BiH podržava sva tri jezika konstitutivnih naroda

Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojilo je danas zaključke u svezi s Informacijom o problemima u poslovanju i funkcioniranju BHRT-a.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 13.10.2015 18:05
U prvom od zaključaka koji će biti upućeni Domu na usvajanje, navodi se da se Dom naroda PSBiH neupitno zalaže za zakonito poslovanje javnih emitera i snažno podržava istinito, cjelovito, nepristrasno i pravedno informiranje javnosti o svim događajima u BiH, ravnopravno na jezicima tri konstitutivna naroda u BiH na tri kanala u sklopu Javnog RTV sustava, u duhu međunarodnih i europskih propisa i standarda, kao i Rezolucije Europskog parlamenta i odredaba Ustava BiH. 

Usvojen je i zaključak kojim Dom naroda PSBiH obvezuje Vijeće ministara BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da, u što kraćem roku, a najkasnije do kraja 2015. godine, pripreme i PSBiH dostave prijedlog izmjena zakonodavstva u oblasti javnog radio - televizijskog sustava koje će biti sukladne Ustavu BiH, kao i stavovima iznesenim u Rezoluciji Europskog parlamenta o napretku BiH iz travnja 2015. godine, te zajedničkoj izjavi predsjedatelja 17. međuparlamentarnog sastanka Europskog parlamenta i PSBiH iz svibnja 2015. godine.

Radi se o izjavi u kojoj je naglašeno kako je za javne medije u BiH od suštinskog značaja emitiranje programa na svim službenim jezicima. 

Povjerenstvo je usvojilo i zaključak kojim Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da utvrdi novi, efikasan i održiv model naplate RTV pristojbe i predloži PSBiH na usvajanje. 

Usvojen je i zaključak kojim Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH, kao i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, da, kao prioritetni zadatak, riješi pitanje digitalizacije kako bi se BiH pridružila susjedima u ovoj oblasti. 

Zaključeno je i to da Dom naroda PSBiH zadužuje Upravni odbor BHRT-a da detaljno analizira sve troškove, posebno troškove zaposlenih, te da, shodno tome, pristupi procesu racionalizacije svih funkcija, a posebno broja radnih mjesta u BHRT-u. 

Usvojen je i zaključak kojim Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH i Upravni odbor BHRT-a da, najkasnije do 31. prosinca 2015. godine, dostave Domu izvješće o realizaciji ovih zaključaka. 

Dato je pozitivno mišljenje i predloženo je Domu naroda PSBiH davanje suglasnosti za ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma, konvencija, protokola i ugovora (prilog). 

Primljeno je k znanju Izvješće s XIII konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Jadransko -jonske inicijative, koja je održana u Neumu 23. travnja 2015. godine. 

Primljena je k znanju Informacija o aktivnostima na uspostavi parlamentarne dimenzije Energetske zajednice, kao i odgovor predsjedatelja Komiteta Savjeta Ruske Federacije za međunarodna pitanja Konstantina Kosačeva o mogućnosti razvitka međuparlamentarne suradnje sa Povjerenstvom za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH, 

Na 11. sjednici Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda PSBiH dato je pozitivno mišljenje i Domu naroda predloženo davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprečavanje utaje poreza za poreze na dohodak i kapital.

Također, pozitivno mišljenje je dato i za Sporazum o grantu Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju Specijalnog fonda za klimatske promjene.

Pozitivno mišljenje je dato i Domu naroda predloženo davanje suglasnosti za ratificiranje 
Sporazuma o grantu globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju globalnog fonda za životnu sredinu.

Pozitivno mišljenje dobio je i Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, te Ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom, kao i Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije "Carine 2020“ .

Pozitivno mišljenje dato je i za Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o putovanju državljana bez viza, Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji i Provedbenog protokola o procedurama implementacije Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji, te Bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Italije uz Europsku konvenciju o izručenju od 13. prosinca 1957. godine u cilju proširenja i olakšanja njezine primjene, saopćio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

(Fena)