Španija: Stotine ljudi na takmičenju u formiranju najviše "ljudske kule"

Takmičenje u formiranju najviše kule od ljudskih tijela, jedna od najvažnijih kulturnih i sportskih aktivnosti Katalonije 26. festival Castells, održan je u Tarragoni na istoku Španije.

Festival koji se održava svake dvije godine održan je u sportskoj dvorani Tarraco Arena Praca.

Ekipe, njih 45 takmičile su se u formiranju najviše “ljudske kule”, u što kraćem vremenu.

Svaka ekipa sastojala se od žena i muškaraca različitih uzrasta. Pojedine “ljudske kule” bile su visoke i 15 metara. Članovi ekipa su bosi stajali na ramenima kolega i pokušavali održati ravnotežu kako bi napravili što višu kulu.

Na festivalu nisu zabilježene ozbiljnije povrede.

(AA)