Nastavljena restauracija Saburine kuće

Sanacija i restauracija stambene cjeline Saburina kuća, koja je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom BiH, nastavljena je kroz treću i četvrtu fazu.

  • Kategorija Magazin
  • Objavljeno 23.11.2015 14:21
Prva faza sanacije Saburine kuće urađena je 2013. godine, druga 2014. godine, a ove godine Općina je početla s realizacijom dijelova treće i četvrte faze Saburine kuće.

U sklopu treće faze planirani su građevinsko-zanatski radovi tj. sanacija ogradnog uličnog zida, ulazna kapija, a postavit će se i krov cijelom dužinom zida. Dio četvrte faze obuhvatat će enterijerske radove tj. sanaciju kuhinje, sećije u gornjem halvatu, postavljanje maski za radijatore, te ugradnju dolafa (zaštite za bojlere).

Kako je kazao Pavle Mašić iz Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, prošle sedmice su rađeni pripremni radovi. „Izmjestili smo namještaj koji se nalazio unutar Saburine kuće i pripremili prostor da bi mogli krenuti s planiranim radovima“, istakao je Mašić.

Za ove radove izdvojeno je oko 57.900 maraka, a izvođač je firma Neimari“ iz Sarajeva.

 

Prva faza koštala oko 75.000 maraka

Prva faza radova koja je urađena 2013. godine obuhvatala je čišćenje prostora oko kuće i unutrašnjost, obijanje starog maltera na zidovima unutar kuće, zamjenu elektroinstalacija, malterisanje unutrašnjosti, sanaciju podova i zamjenu vodovodnih instalacija u kompletnom objektu. Sanaciju prve faze stambene cjeline Saburina kuća finansirala je Općina Stari Grad s 75.000 KM. Općina Stari Grad je i 2012. godine s 23.000 KM finansirala izradu projektne dokumentacije za sanaciju ovog objekta.

 

Druga faza koštala oko 72.000 maraka

Druga faza restauracije Saburine kuće realizovana je 2014. godine, a u sklopu nje je urađena konzervacija i restauracija drvenih elemenata musandere i dekorativnih šišeta, restauracija slikane dekoracije koja je obuhvatila i restauraciju originalnih slikarija uz prozore. U prizemlju i na spratu obnovljene su tradicionalne peći s lončićima. Urađene su gromobranske instalacije, instalacije vodovoda, kanalizacije i grijanja. Postavljena su i rasvjetna tijela. Općina Stari Grad je za ove radove izdvojila oko 72.000 KM.

 

Kuća izgrađena  u 18. stoljeću

Saburina kuća je izgrađena u 18. stoljeću namjenski kao porodična kuća Sabura, stare sarajevske esnafske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom. Mirazom je došla u posjed porodice Žiga. Kuća je prvobitno bila izgrađena kao stambeni kompleks koji se sastojao od: ženske i muške kuće, dvorišta, bašte i pomoćnih objekata. Objekat je bio u lošem stanju i prije rata, a u periodu od 1992/1995.godine značajno je stradao i oštećena je krovna konstrukcija, fasadni zidovi i prozori.

(Fena)