U svijetu će do kraja godine 3,5 milijardi ljudi koristiti internet

Posljednja istraživanja su pokazala da će u svijetu do kraja 2016. godine 3,5 milijardi ljudi koristiti internet, što je 47 posto svjetske populacije.

Prema najnovijem izvještaju Komisije UN-a za širokopojasni internet i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), to će biti za oko 300 miliona više nego 2015. godine.

U svijetu 91 država trenutno ima procenat od preko 50 posto stanovništva koje posjeduje internet mrežu u poređenju sa 79 zemalja prošle godine.

U izvještaju Komisije UN-a se navodi da su Kina i Indija, iako najveća internet tržišta na svijetu, također među šest zemalja koje zajedno čine 55 posto stanovnika u svijetu koje je van mreže.

Deset vodećih zemalja po korištenju interneta u domaćinstvima nalazi se u Aziji ili na srednjem Istoku, pri čemu je Južna Koreja prva u svijetu sa 98,8 posto domaćinstava priključenih na internet.

(AA)