Pregovori o usklađivanju općeg kolektivnog ugovora

U Domu sindikata u Sarajevu danas bi trebali biti održani pregovori između Sindikata i poslodavca na kojima će pokušati približiti stavove o usklađivanju općeg kolektivnog ugovora sa novim Zakonom o radu FBiH.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 19.11.2015 12:58
-Nakon što je na sjednici  Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH dogovoreno da će novi, usaglašeni  kolektivni ugovor vrijediti za sve radnike u Federaciji BiH bez obzira na to da li rade u realnom ili javnom sektoru  stekli su se uvjeti  da se razgovara o suštini teksta općeg  kolektivnog ugovora  - izjavio je potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH i član pregovaračkog tima Selvedin Šatorović.  

Po njegovim riječima, na stolu su tri teksta – još važeći Opći kolektivni  ugovor, prijedlog usaglašenog koji je dao Sindikat i tekst novog općeg kolektivnog ugovora koji je ponudilo Udruženje poslodavaca FBiH.

Između ta tri teksta je potrebno naći rješenje koje će biti prihvatljivo za Sindikat i poslodavce i naravno ono koje će prihvatiti Vlada FBiH kao treći socijalni partner.      

Novi Zakon o radu u Federaciji stupio je na snagu 20. augusta i socijalni partneri trebaju utvrditi opći kolektivni ugovor.

Prema Zakonu o radu FBiH, član 182, važeći kolektivni ugovori moraju se uskladiti sa tim zakonom u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Ukoliko kolektivni ugovori ne budu usklađeni u predviđenom roku, prestaje njihova primjena.

- Izuzetno, ako u predviđenom roku ovog člana kolektivni ugovori ne budu usklađeni, Vlada FBiH, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem FBiH, može produžiti primjenu kolektivnog ugovora za još 90 dana - stoji u tom članu Zakonu o radu. 

(Fena)