• Objavljeno 31.01.2016 13:20

Tržište kapitala u Federaciji BiH nije u silaznoj putanji

Kada govorimo o prometu na tržištu kapitala u Federaciji BiH u posljednjih pet godina možemo reći da bilježimo konstantan rast ukupnog prometa, a koji se kretao od 244 miliona KM u 2011. godini pa do 1,2 milijarde KM u 2015. Od ukupnog prometa, primarna trgovina se kretala od 90 miliona KM u 2011. godini do 615 miliona KM u prošloj poslovnoj godini, dok se redovna berzanska trgovina u posljednje četiri godine u prosjeku kretala oko 105 miliona KM, sve do prošle godine kada je iznosila 364 miliona KM, rekao je u intervjuu za direktor Sarajevske berze Tarik Kurbegović.


  • Objavljeno 31.01.2016 12:26

Stalno smanjenje broja stanovnika obeshrabruje investicije

Jedan od osnovnih ciljeva Reformske agende na kojoj rade svi nivoi vlasti u BiH jeste i formiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta te privlačenje stranih investicija. Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj govori upravo o ključnim preprekama za investiranje u BiH, ali i prednostima koje naša država nudi stranim investitorima.


  • Objavljeno 28.01.2016 09:54

Za godinu otkriveno 958 radnika na crno

Ono što inspektorima otežava rad je to što pojedine oblasti nisu potpuno pokrivene materijalnim propisima, posebno podzakonskom regulativom. Veliki dio tehničke regulative je iz SFRJ, a jedan dio propisa je neusaglašen. Nije rijetka ni situacija da se direktive EU samo transponuju u naše propise, a da se prethodno ne obezbijede uslovi za njihovu primjenu.


  • Objavljeno 27.01.2016 10:01

Zlatko Hujić: Izborićemo se za svoju šumu

Odluka Ustavnog suda FBiH kojom je konstatovano da Zakon o šumama Unsko-sanskog kantona (USK) povređuje pravo opštine Bosanski Petrovac, te nalog Skupštini USK da u roku od šest mjeseci uskladi taj zakon, uz poštovanje i uvažavanje mišljenja, potreba i interesa opština je velika pobjeda Petrovčana, rekao je u intervjuu Zlatko Hujić, načelnik opštine Bosanski Petrovac.


  • Objavljeno 26.01.2016 11:53

Nužno je štititi prerađivačke i sirovinske kapacitete BiH

Dodatna liberalizacija bh. tržišta ozbiljno će ugroziti bh. proizvođače, a uporno insistiranje Europske delegacije moguće je protumačiti i kao dodatni politički pritisak na BiH Ukoliko bismo odmah pristali na adaptaciju SSP-a onako kako je to ranije tražio Brisel, to bi dramatično pogoršalo poziciju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, upozorio je u intervju, Duljko Hasić direktor Instituta za edukaciju Vanjskotrgovine komore BiH.


  • Objavljeno 24.01.2016 09:31

Džindić: Predložićemo mjere za ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika

Elektroenergetski sektor u Federaciji BiH je modernizovan u zadovoljavajućem obimu, s tendencijom dalje modernizacije i uvođenja novih tehnologija – izjavio je u intervjuu federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.


  • Objavljeno 23.01.2016 15:15

Ivančević : Radimo sve kako bismo podstakli mlade da ostanu u BiH

Načelnik općine Prozor-Rama Jozo Ivančević kazao je u intervjuu kako ova općina radi sve što je u njenoj mogućnosti kako bi stvorila povoljan poslovni ambijent, privukla investirore i podstakla mlade da ostanu, rade i žive u toj općini.


  • Objavljeno 18.01.2016 09:07

Pammer: Političari mogu doprinijeti ekonomskom razvoju BiH

Pravo je čudo i veoma srećna okolnost da vlada toliki interes investitora uprkos složenim političkim odnosima u zemlji, rekao je Martin Pammer, austrijski ambasador u BiH.


  • Objavljeno 17.01.2016 08:00

Đokić: "HES Vrbas" traži nerealnu odštetu

Zahtjev firme "HES Vrbas" Banjaluka, koja je imala koncesiju za izgradnju dvije hidroelektrane na Vrbasu i koja od RS traži odštetu od 46 miliona maraka na ime ulaganja i izgubljene dobiti, nije realan, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS.


  • Objavljeno 16.01.2016 14:34

Dalji rast prihoda od indirektnih poreza upitan

Nijedna država, pa tako ni Bosna i Hercegovina, ne smije se oslanjati da finansijsku stabilnost države bazira isključivo na indirektnim porezima.