• Objavljeno 23.01.2016 15:15

Ivančević : Radimo sve kako bismo podstakli mlade da ostanu u BiH

Načelnik općine Prozor-Rama Jozo Ivančević kazao je u intervjuu kako ova općina radi sve što je u njenoj mogućnosti kako bi stvorila povoljan poslovni ambijent, privukla investirore i podstakla mlade da ostanu, rade i žive u toj općini.


  • Objavljeno 18.01.2016 09:07

Pammer: Političari mogu doprinijeti ekonomskom razvoju BiH

Pravo je čudo i veoma srećna okolnost da vlada toliki interes investitora uprkos složenim političkim odnosima u zemlji, rekao je Martin Pammer, austrijski ambasador u BiH.


  • Objavljeno 17.01.2016 08:00

Đokić: "HES Vrbas" traži nerealnu odštetu

Zahtjev firme "HES Vrbas" Banjaluka, koja je imala koncesiju za izgradnju dvije hidroelektrane na Vrbasu i koja od RS traži odštetu od 46 miliona maraka na ime ulaganja i izgubljene dobiti, nije realan, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS.


  • Objavljeno 16.01.2016 14:34

Dalji rast prihoda od indirektnih poreza upitan

Nijedna država, pa tako ni Bosna i Hercegovina, ne smije se oslanjati da finansijsku stabilnost države bazira isključivo na indirektnim porezima.


  • Objavljeno 16.01.2016 10:05

Burzić: Dosadašnja primjena Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine neefikasna

Jedan od ključnih alata koji bi pravosuđu trebao pomoći u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali i u razbijanju stereotipa o nekažnjivosti kriminalaca jeste Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine u FBiH. Zakon je usvojen nakon gotovo tri godine parlamentarne procedure i počeo se primjenjivati u septembru 2014. godine. O dosadašnjim efektima primjene ovog zakona, njegovim prednostima, nedostacima u intervjuu govori Dalida Burzić, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.


  • Objavljeno 13.01.2016 09:24

Zamjenik državnog revizora: Postali smo respektabilna institucija

Institucije BiH treba da unaprijede transparentnost, o čemu govori i nedavni izvještaj revizije učinka koju je obavila naša kancelarija, kaže Ranko Krsman, zamjenik glavnog državnog revizora.


  • Objavljeno 12.01.2016 15:20

Petar Ćorluka: Ne bojimo se konkurencije

Kompanija Violeta u prošloj godini zaokružila je još jedan veliki projekt otvaranjem tvornice u Grudama, te je opravdala titulu regionalnog lidera u proizvodnji higijenskih proizvoda, koji svoj rad usklađuje prema potrebama tržišta i proizvode kreira prema potrebama potrošača.


  • Objavljeno 11.01.2016 08:51

Umjesto da štiti prava radnika, Sindikat postaje kapitalista

Da je Savez samostalnih sindikata izbacio na ulicu Institut za historiju, u stanju kada država o nama ne vodi računa, 26 ljudi bi faktički ostalo bez posla! Umjesto da štiti pravo na rad i prava radnika, Sindikat bi tako pomogao da radnici ostanu bez posla i na ulici, upozorio je direktor Instituta za historiju u Sarajevu Husnija Kamberović.


  • Objavljeno 10.01.2016 13:20

Kamočaji: U 2016. jačanje započetih aktivnosti

Uposlenici i menadžment JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" 2015. godinu iskoristili su za provedbu aktivnosti predviđenih Programom rada, a bile su usmjerene na povećanje zaposlenosti, unapređenje efikasnosti posredovanja u zapošljavanju, odnosno smanjenje stope nezaposlenosti, te na osiguranje materijalno-socijalne sigurnosti osoba za vrijeme privremene nezaposlenosti i novčane naknade nezaposlenim osobama - kazao je u intervjuu Igor Kamočaji, direktor te javne ustanove.


  • Objavljeno 09.01.2016 10:25

Primarna misija i u 2016. zastupanje privrede na domaćem i inotržištima

Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH) u 2016. godini nastavit će sa započetim aktivnostima, a primarna misija bit će zastupanje privrede kako na domaćem tako i na inotržištima. Nastavit ćemo direktnu saradnju sa privredom kroz sektorska udruženja kojima na raspolaganju stoje naši centri za promociju, edukaciju, analize, javne ovlasti , te međunarodnu i saradnju sa EU fondovima, putem kojih privreda FBiH u konačnici treba da artikuliše svoje potrebe i inetrese - rekao je u intervjuu predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić.