• Objavljeno 13.02.2016 09:31

Kenan Kapo: Pomoći ćemo sudovima u efikasnom upravljanju s oduzetom nezakonito stečenom imovinom

Uloga Agencije za upravljanje oduzetom imovinom u Federaciji BiH je da bude svojevrsni servis pravosudnim tijelima i da im olakša postupanje s nezakonito stečenom imovinom, jer je upravljanje i raspolaganje s oduzetom imovinom prepoznato kao jedna od najslabijih tački u ranijem periodu, gdje se dešavalo da kada sud i oduzme određenu imovinu ona ili propadne ili na neki način i dalje ostane u posjedu osuđenika, jer je sistem upravljanja takvom imovinom bio vrlo neefikasan i nedorečen - izjavio je u intervjuu direktor ove agencije Kenan Kapo.


  • Objavljeno 11.02.2016 07:50

Novim modelom i trasom od Konjica do Mostara za manje od 15 minuta

Tunel Prenj, dužine 10 kilometara, generacijski je projekat i predstavlja izazov sam za sebe. To je nešto što na ovim prostorima nikada nije rađeno i mi se nadamo da ćemo biti sposobni da iznesemo jedan takav projekat, naglasio je, Jasmin Bučo, direktor Autocesta FBIH.


  • Objavljeno 09.02.2016 08:09

Primjenićemo nove modele finansiranja i značajno ubrzati izgradnju koridora

Pod pretpostavkom da u narednom periodu Autoceste FBIH saniraju trenutne kratkoročne obaveze koje nisu pokrivene izvorima finansiranja u iznosu od 173 miliona KM i da dobiju povećanje akcize na gorivo u narednih četri godine moglo bi biti igrađeno novih 85 kilometraa autoceste.


  • Objavljeno 06.02.2016 11:37

Velika je šteta da BiH koja ima veliki potencijal bude nerazvijena

Nakon osam mjeseci od preuzimanja dužnosti trećeg ambasadora Japana u BiH, ambasador Kazuya Ogawa je impresioniran Bosnom i Hercegovinom.


  • Objavljeno 03.02.2016 11:33

Kapetanović: Država monopolom guši proizvodnju

Osjećamo nevjerovatan maćehinski odnos države prema potentnim firmama. U Tuzlanskom kantonu imate oko 4.000 malih firmi, koje su u 2015. napravile dobit od 90 miliona KM. O njima se ne vodi računa, izjavio je u intervjuu Izudin Kapetanović, direktor Solane Tuzla.


  • Objavljeno 02.02.2016 13:36

Meddžida Kreso: Pustite nas da radimo svoj posao kako nalaže Ustav i zakoni naše zemlje

U proteklih gotovo 11 godina rada Suda BiH, više smo puta bili u teškim situacijama, imali vrlo komplikovane predmete, predmete od javnog i medijskog interesa. Međutim, ne pamtim da smo ikada bili izloženi ovakvoj vrsti pritisaka, ocijenila je u intervjuu predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso.


  • Objavljeno 01.02.2016 07:46

Zakon o turizmu promijenit će dosadašnji način finansijskih tokova

Vlada Federacije BiH je opredijeljenja da nam treba potpuno novi pristup i novi odnos prema turizmu.


  • Objavljeno 31.01.2016 13:20

Tržište kapitala u Federaciji BiH nije u silaznoj putanji

Kada govorimo o prometu na tržištu kapitala u Federaciji BiH u posljednjih pet godina možemo reći da bilježimo konstantan rast ukupnog prometa, a koji se kretao od 244 miliona KM u 2011. godini pa do 1,2 milijarde KM u 2015. Od ukupnog prometa, primarna trgovina se kretala od 90 miliona KM u 2011. godini do 615 miliona KM u prošloj poslovnoj godini, dok se redovna berzanska trgovina u posljednje četiri godine u prosjeku kretala oko 105 miliona KM, sve do prošle godine kada je iznosila 364 miliona KM, rekao je u intervjuu za direktor Sarajevske berze Tarik Kurbegović.


  • Objavljeno 31.01.2016 12:26

Stalno smanjenje broja stanovnika obeshrabruje investicije

Jedan od osnovnih ciljeva Reformske agende na kojoj rade svi nivoi vlasti u BiH jeste i formiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta te privlačenje stranih investicija. Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj govori upravo o ključnim preprekama za investiranje u BiH, ali i prednostima koje naša država nudi stranim investitorima.


  • Objavljeno 28.01.2016 09:54

Za godinu otkriveno 958 radnika na crno

Ono što inspektorima otežava rad je to što pojedine oblasti nisu potpuno pokrivene materijalnim propisima, posebno podzakonskom regulativom. Veliki dio tehničke regulative je iz SFRJ, a jedan dio propisa je neusaglašen. Nije rijetka ni situacija da se direktive EU samo transponuju u naše propise, a da se prethodno ne obezbijede uslovi za njihovu primjenu.