• Objavljeno 06.02.2016 11:37

Velika je šteta da BiH koja ima veliki potencijal bude nerazvijena

Nakon osam mjeseci od preuzimanja dužnosti trećeg ambasadora Japana u BiH, ambasador Kazuya Ogawa je impresioniran Bosnom i Hercegovinom.


  • Objavljeno 03.02.2016 11:33

Kapetanović: Država monopolom guši proizvodnju

Osjećamo nevjerovatan maćehinski odnos države prema potentnim firmama. U Tuzlanskom kantonu imate oko 4.000 malih firmi, koje su u 2015. napravile dobit od 90 miliona KM. O njima se ne vodi računa, izjavio je u intervjuu Izudin Kapetanović, direktor Solane Tuzla.


  • Objavljeno 02.02.2016 13:36

Meddžida Kreso: Pustite nas da radimo svoj posao kako nalaže Ustav i zakoni naše zemlje

U proteklih gotovo 11 godina rada Suda BiH, više smo puta bili u teškim situacijama, imali vrlo komplikovane predmete, predmete od javnog i medijskog interesa. Međutim, ne pamtim da smo ikada bili izloženi ovakvoj vrsti pritisaka, ocijenila je u intervjuu predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso.


  • Objavljeno 01.02.2016 07:46

Zakon o turizmu promijenit će dosadašnji način finansijskih tokova

Vlada Federacije BiH je opredijeljenja da nam treba potpuno novi pristup i novi odnos prema turizmu.


  • Objavljeno 31.01.2016 13:20

Tržište kapitala u Federaciji BiH nije u silaznoj putanji

Kada govorimo o prometu na tržištu kapitala u Federaciji BiH u posljednjih pet godina možemo reći da bilježimo konstantan rast ukupnog prometa, a koji se kretao od 244 miliona KM u 2011. godini pa do 1,2 milijarde KM u 2015. Od ukupnog prometa, primarna trgovina se kretala od 90 miliona KM u 2011. godini do 615 miliona KM u prošloj poslovnoj godini, dok se redovna berzanska trgovina u posljednje četiri godine u prosjeku kretala oko 105 miliona KM, sve do prošle godine kada je iznosila 364 miliona KM, rekao je u intervjuu za direktor Sarajevske berze Tarik Kurbegović.


  • Objavljeno 31.01.2016 12:26

Stalno smanjenje broja stanovnika obeshrabruje investicije

Jedan od osnovnih ciljeva Reformske agende na kojoj rade svi nivoi vlasti u BiH jeste i formiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta te privlačenje stranih investicija. Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj govori upravo o ključnim preprekama za investiranje u BiH, ali i prednostima koje naša država nudi stranim investitorima.


  • Objavljeno 28.01.2016 09:54

Za godinu otkriveno 958 radnika na crno

Ono što inspektorima otežava rad je to što pojedine oblasti nisu potpuno pokrivene materijalnim propisima, posebno podzakonskom regulativom. Veliki dio tehničke regulative je iz SFRJ, a jedan dio propisa je neusaglašen. Nije rijetka ni situacija da se direktive EU samo transponuju u naše propise, a da se prethodno ne obezbijede uslovi za njihovu primjenu.


  • Objavljeno 27.01.2016 10:01

Zlatko Hujić: Izborićemo se za svoju šumu

Odluka Ustavnog suda FBiH kojom je konstatovano da Zakon o šumama Unsko-sanskog kantona (USK) povređuje pravo opštine Bosanski Petrovac, te nalog Skupštini USK da u roku od šest mjeseci uskladi taj zakon, uz poštovanje i uvažavanje mišljenja, potreba i interesa opština je velika pobjeda Petrovčana, rekao je u intervjuu Zlatko Hujić, načelnik opštine Bosanski Petrovac.


  • Objavljeno 26.01.2016 11:53

Nužno je štititi prerađivačke i sirovinske kapacitete BiH

Dodatna liberalizacija bh. tržišta ozbiljno će ugroziti bh. proizvođače, a uporno insistiranje Europske delegacije moguće je protumačiti i kao dodatni politički pritisak na BiH Ukoliko bismo odmah pristali na adaptaciju SSP-a onako kako je to ranije tražio Brisel, to bi dramatično pogoršalo poziciju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, upozorio je u intervju, Duljko Hasić direktor Instituta za edukaciju Vanjskotrgovine komore BiH.


  • Objavljeno 24.01.2016 09:31

Džindić: Predložićemo mjere za ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika

Elektroenergetski sektor u Federaciji BiH je modernizovan u zadovoljavajućem obimu, s tendencijom dalje modernizacije i uvođenja novih tehnologija – izjavio je u intervjuu federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.