Udruženje “Kupujmo i koristimo domaće - kvalitetno proizvedeno u BiH” izbacilo je jedinstven znak bh. kvalitete "Zvijezda" koji su usvojile firme članice te ga počele štampati na ambalaži svojih proizvoda. Na taj način domaći proizvodi postali su prepoznatljivi na policama naših trgovina.

U masi uvoznih proizvoda koji dobivaju bitku na marketinškom tržištu BiH, štampanjem znaka "Zvijezda" proizvođači će olakšati kupcima da prepoznaju njihov proizvod. Praksa je pokazala da je prodaja ovako označenih proizvoda svakim danom veća, a firme koje su ga usvojile povećavaju svoju prodaju. Svaka firma koja odluči da na svojim proizvodima štampa znak “Zvijezda” mora zadovoljavati određene kriterije o kvaliteti.