KUPUJMO I KORISTIMO DOMAĆE

JEDINSTVEN ZNAK BH KVALITETE!

Historija

Udruženje je počelo sa radom 2005. godine, te je za to vrijeme uspjelo okupiti više od 500 kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine

Misija i vizija

Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu među najrazvijenijim zemljama Evrope i Svijeta.

Ciljevi

Kroz projekte udruženja pomažemo domaćim kompanijama

Šta je zvijezda

Kupovinom proizvoda sa zvijezdom jačamo Bosnu i Hercegovinu.