Udruženje „Kupujmo i koristimo domaće - kvalitetno proizvedeno u BiH“ počelo je sa radom 2005. godine, te je za to vrijeme uspjelo okupiti više od 500 kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je vrlo jednostavan, konstantno podizati svijest građana o značaju kupovine i korištenja domaćih proizvoda i usluga, što bi u konačnici rezultiralo poboljšanjem standarda svih građana naše zemlje.

Teško je procjeniti kolika je krajnja korist našeg desetogodišnjeg rada za bh. ekonomiju, ali ona se zasigurno može mjeriti u stotinama miliona maraka koje su ostale u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući konstantnom promovisanju domaćih proizvoda i usluga. Ono na šta smo posebno ponosni jeste znak zvijezda „Kvalitetno proizvedeno u BiH” koji obilježava domaće proizvode i čini ih prepoznatljivima za kupce na policama trgovina. Znak je usvojilo i štampa ga na ambalažama svojih proizvoda 85 firmi iz cijele Bosne i Hercegovine (oko 12, 000 artikala nosi na sebi znak). Pored borbe za što bolji plasman bh. proizvoda Udruženje je ostvarilo dobre kontakte i van granica BiH i to u Švicarskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Holandiji, Turskoj i Australiji putem kojih olakšavamo izvoz naše robe na ta tržišta. Putem naših predstavnika, samo u Švajcarsku i Australiju do sada je izvezeno preko 25 miliona KM bh. proizvoda.

Ovo je dugoročan projekat na kojem ćemo nastaviti raditi kako bi doprinijeli smanjenju trgovinskog deficita. U cilju promocije domaće privrede, pored konstantnih medijskih istupa, u posljednjih pet godina organizovali smo i mnoge Sajmove za promociju bh. kompanija i onoga što imaju ponuditi tržištu. Pored promocije za šire gradjanstvo, do sada je organizovana i podjela paketića sa robom proizvedenom u BiH za preko 6,700 djece raznih uzrasta.